Informatie voor aanbieders

Voordelen van uw aanbod in de VakantiePas zijn:

 • Uw activiteit komt onder aandacht van alle basisschoolleerlingen en hun ouders in Den Haag en/of Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten;
 • De korting verlaagt de drempel voor een kennismaking met uw activiteit;
 • De kennismaking leidt wellicht tot een herhalingsbezoek.

Voorwaarden voor opname in de VakantiePas zijn:

 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Activiteiten zijn op meerdere dagen te bezoeken tijdens de zomervakantie (b.v. 1 week elke dag, 1 dag in de week, dagelijks etc.);
 • De aanbieder organiseert zelf de activiteiten. Aanmelden verloopt via de aanbieder;
 • De aanbieder verleent een korting aan kinderen met een VakantiePas en optioneel aan ouders/begeleiders;
 • De aanbieder geeft de kinderen een stempel op het stempelvel in de pas. De kinderen kunnen met de stempels aan een winactie meedoen. De aanbieder kan via het stempelvel controleren of het kind al een keer van de aanbieding gebruik heeft gemaakt, in het geval dat de aanbieder heeft bepaald dat kinderen slechts één keer korting krijgen.
 • De aanbieder vult na de vakantie een evaluatieformulier in;
 • VakantiePas behoudt zich het recht voor de titel en tekst van de aanmelding te redigeren;
 • De aanbieder ontvangt een voorbeeld van de geredigeerde tekst ter akkoord;
 • De stichting VakantiePas draagt naar beste kunnen zorg voor de correcte uitvoering van de pakketkeuze (type- en drukfouten voorbehouden);
 • Met het insturen van het aanmeldformulier gaat de aanbieder een overeenkomst aan;
 • Na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanbieder (indien van toepassing) medio juni een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Onze criteria voor het kiezen van activiteiten zijn:

 • Evenwicht tussen activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen;
 • Evenwicht tussen massale- en kleinschalige activiteiten;
 • Evenwichtige spreiding van activiteiten over het verspreidingsgebied;
 • Een drempelverlagende prijs voor toegang of deelname;
 • De actualiteit en vraag uit de gebruikersgroep.

Plaatsing

Er zijn verschillende mogelijkheden voor opname in de VakantiePas. Bel voor meer informatie met 070 362 89 08 of e-mail naar info@vakantiepas.nl.

In totaal worden er in de ZomervakantiePas tussen de 60 en 70 activiteiten aangeboden.
In de korte vakanties zijn dat er tussen de 10 en 20.

VakantiepasClub

Door je aan te melden als
Clublid kun je meedoen aan
de activiteiten en krijg je korting
Lees meer