VACATURE

Penningmeester Stichting VakantiePas

De Stichting VakantiePas wil alle kinderen in Den Haag van 4 t/m 12 jaar de kans geven hun
talenten te ontdekken en ontwikkelen door ze laagdrempelig in aanraking te brengen met
sport, techniek, natuur, cultuur, kunst, andere mensen en andere omgevingen.

Dit gebeurt via de VakantiePas, een boekje op paspoortformaat vol zomervakantieactiviteiten met korting én een digitaal activiteitenaanbod in de overige schoolvakanties via de VakantiepasClub. Ruim 55.000 kinderen in Den Haag krijgen de ZomervakantiePas van hun meester of juf.

De VakantiePas geniet een grote waardering onder ouders en kinderen. Waarderingscijfers zijn al jaren ruim boven de 8! De VakantiepasClub telt zo’n 12.000 leden.

De vaste bezetting van het bureau VakantiePas bestaat uit twee parttime medewerkers en enkele vrijwilligers die nauw samenwerken in een enerverende jaarcyclus van plan tot product.
Daarnaast wordt de VakantiePas ondersteund door een administratiekantoor.

We zijn op zoek naar een deskundige, betrokken en enthousiaste penningmeester.
Het bestuur (vrijwilligers) bestaat momenteel uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

Het bestuur:
•  Zorgt voor een blijvend sterke strategie en positie van de Stichting VakantiePas.
• Bewaakt de bestuurlijke continuïteit en sluit aan bij maatschappelijke vernieuwingen.
• Heeft te maken met subsidies, fondsenwerving en aanbestedingen.
• Komt vijf keer per jaar bij elkaar en zet zich daarnaast incidenteel in, bijvoorbeeld bij speciale bijeenkomsten en evenementen (incl. vergaderingen circa 40 uur per jaar).

De penningmeester:

is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Hij of zij bewaakt de begroting, beheert de financiën en ziet toe op gedelegeerde taken. Kennis van financiële zaken op het gebied van stichtingen is een pre.

Hij of zij: 

  • Controleert het financiële jaarverslag en heeft hiervoor contact met het administratiekantoor.
  • Stelt de begroting op in overleg met bureau en bestuur.
  • Onderhoudt regelmatig contact met de projectleider VakantiePas.


Meer informatie:

Rob Vergeer, voorzitter
06 37 44 96 32

Reageren:
info@vakantiepas.nl
Stichting VakantiePas
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
www.vakantiepas.nl