Voorwaarden voor opname in de VakantiePas zijn:

 • Met het insturen van het aanmeldformulier gaat de aanbieder een overeenkomst aan;
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Activiteiten zijn bij voorkeur op meerdere dagen te bezoeken tijdens de zomervakantie (b.v. 1 week elke dag, 1 dag in de week, dagelijks etc.);
 • De aanbieder organiseert zelf de activiteiten. Aanmelden verloopt via de aanbieder;
 • De aanbieder verleent een korting aan kinderen met een VakantiePas en optioneel aan ouders/begeleiders;
 • De aanbieder geeft de kinderen een stempel op het stempelvel in de pas. De kinderen kunnen met de stempels aan een winactie meedoen. De aanbieder kan via het stempelvel controleren of het kind al een keer van de aanbieding gebruik heeft gemaakt, in het geval dat de aanbieder heeft bepaald dat kinderen slechts één keer korting krijgen.
 • De aanbieder registreert hoeveel kinderen en begeleiders zijn activiteit bezoeken met een VakantiePas en vult na de vakantie een evaluatieformulier in;
 • VakantiePas behoudt zich het recht voor de titel en tekst van de aanmelding te redigeren;
 • De aanbieder ontvangt een voorbeeld van de geredigeerde tekst ter akkoord;
 • Met het insturen van beeldmateriaal geeft de aanbieder aan dat hij toestemming heeft van de rechthebbende én de herkenbare personen om het beeld te mogen gebruiken in de VakantiePas en alle andere media van de stichting.
 • De stichting VakantiePas draagt naar beste kunnen zorg voor de correcte uitvoering van de pakketkeuze (type- en drukfouten voorbehouden);
 • Na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanbieder (indien van toepassing) medio juni een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.