Informatie voor aanbieders

Plaatsing

Er zijn verschillende mogelijkheden (pakketkeuzes) voor opname in de ZomervakantiePas. Bel voor meer informatie met 070 362 89 08 of e-mail naar info@vakantiepas.nl.

In totaal worden in het VakantiePas boekje tussen de 60 en 80 activiteiten aangeboden. 

Plaatsing in de VakantiepasClub

Naast de papieren VakantiePas in de zomervakantie, hebben we voor de overige schoolvakanties de VakantiepasClub opgezet. Daarin nemen we tussen de 10 en 20 activiteiten op. Kinderen kunnen zich gratis aanmelden en krijgen via een digitale nieuwsbrief kortingsbonnen voor verschillende activiteiten en maken daar ook goed gebruik van.

We selecteren per vakantie activiteiten volgens onze criteria en nodigen aanbieders uit om mee te doen. Er zijn voor aanbieders vooralsnog geen kosten verbonden aan deelname. Aanbieders die in de zomervakantie een sponsorpluspakket hebben gekozen, zijn verzekerd van opname in de VakantiepasClub.

Onze criteria voor het kiezen van activiteiten zijn:

 • Evenwicht tussen activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen;
 • Evenwicht tussen massale- en kleinschalige activiteiten;
 • Evenwichtige spreiding van activiteiten over Den Haag (en omstreken);
 • Een drempelverlagende prijs voor toegang of deelname;
 • De actualiteit en vraag uit de gebruikersgroep.

 

Voordelen van uw aanbod in de VakantiePas en de VakantiepasClub zijn:

 • Uw activiteit komt onder aandacht van alle basisschoolleerlingen en/of de leden van de VakantiepasClub en hun ouders in Den Haag;
 • De korting verlaagt de drempel voor een kennismaking met uw activiteit;
 • De kennismaking leidt vaak tot een herhalingsbezoek of een lidmaatschap.

 

Voorwaarden voor opname in de VakantiePas en de VakantiepasClub zijn:

 • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Activiteiten zijn op meerdere dagen te bezoeken tijdens de zomervakantie (b.v. 1 week elke dag, 1 dag in de week, dagelijks etc.);
 • De aanbieder organiseert zelf de activiteiten. Aanmelden verloopt via de aanbieder;
 • De aanbieder verleent een korting aan kinderen met een VakantiePas en optioneel aan ouders/begeleiders;
 • De aanbieder geeft de kinderen een stempel op het stempelvel in de pas. De kinderen kunnen met de stempels aan een winactie meedoen. De aanbieder kan via het stempelvel controleren of het kind al een keer van de aanbieding gebruik heeft gemaakt, in het geval dat de aanbieder heeft bepaald dat kinderen slechts één keer korting krijgen.
 • De aanbieder vult na de vakantie een evaluatieformulier in;
 • VakantiePas behoudt zich het recht voor de titel en tekst van de aanmelding te redigeren;
 • De aanbieder ontvangt een voorbeeld van de geredigeerde tekst ter akkoord;
 • De Stichting VakantiePas draagt naar beste kunnen zorg voor de correcte uitvoering van de pakketkeuze (type- en drukfouten voorbehouden);
 • Met het insturen van het aanmeldformulier gaat de aanbieder een overeenkomst aan;
 • Na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanbieder (indien van toepassing) medio juli een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.