Informatie voor aanbieders

Plaatsing in de ZomervakantiePas

Er zijn verschillende mogelijkheden (pakketkeuzes) voor opname in de ZomervakantiePas. Bel voor meer informatie met 070 362 89 08 of e-mail naar info@vakantiepas.nl.

In totaal worden in het VakantiePas boekje tussen de 75 en 85 activiteiten aangeboden.

Plaatsing in de VakantiepasClub

Naast de papieren VakantiePas in de zomervakantie, hebben we voor de overige schoolvakanties de VakantiepasClub opgezet. Daarin nemen we tussen de 10 en 20 activiteiten op. Kinderen kunnen zich gratis aanmelden en krijgen via een digitale nieuwsbrief kortingsbonnen voor verschillende activiteiten en maken daar ook goed gebruik van.

We selecteren per vakantie activiteiten volgens onze criteria en nodigen aanbieders uit om mee te doen. Er zijn voor aanbieders vooralsnog geen kosten verbonden aan deelname. Aanbieders die in de zomervakantie een sponsorpluspakket hebben gekozen, zijn verzekerd van opname in de VakantiepasClub.

Onze criteria voor het kiezen van activiteiten zijn:

Evenwicht tussen activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen;
Evenwicht tussen massale- en kleinschalige activiteiten;
Evenwichtige spreiding van activiteiten over Den Haag (en omstreken);
Een drempelverlagende prijs voor toegang of deelname;
De actualiteit en vraag uit de gebruikersgroep.

Voordelen van uw aanbod in de VakantiePas en de VakantiepasClub zijn:

Uw activiteit komt onder aandacht van alle basisschoolleerlingen en/of de leden van de VakantiepasClub en hun ouders in Den Haag;
De korting verlaagt de drempel voor een kennismaking met uw activiteit;
De kennismaking leidt vaak tot een herhalingsbezoek of een lidmaatschap.