De Stichting VakantiePas is verantwoordelijk voor het samenstellen van de inhoud van de VakantiePas.

Voordelen van opname in de VakantiePas zijn:

 • de activiteit komt onder aandacht van alle basisschoolleerlingen in Den Haag enof Leiden & Regio;
 • de korting verlaagt de drempel voor een kennismaking met uw instelling;
 • de kennismaking leidt wellicht tot een herhalingsbezoek.

Voorwaarden voor opname in de VakantiePas zijn:

 • de aanbieder geeft unieke VakantiepasKorting op de toegangsprijs;
 • de aanbieder geeft na de vakanties het aantal bezoekers met VakantiePas door en vult een kort evaluatieformulier in.

De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de activiteit.

De activiteiten in de VakantiePas worden verdeeld over kunst & cultuur, recreatie & sport, natuur & milieu en mens & maatschappij. In soort zijn ze te verdelen in open- en cursorische activiteiten. De activiteiten worden door (stedelijke) organisaties en particulieren aangeboden.

Criteria voor het kiezen van activiteiten zijn:

 • evenwicht tussen activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen;
 • evenwicht tussen massale- en kleinschalige activiteiten (ontdekkingen);
 • evenwichtige spreiding van activiteiten over het verspreidingsgebied;
 • de prijs moet drempelverlagend zijn;
 • de actualiteit (eenmalige activiteiten);
 • de vraag uit de gebruikersgroep;
 • vernieuwende activiteiten.

Reserveringen voor cursussen en workshops gedurende de zomervakantie worden vaak afgezegd. Daarom kiezen we cursorische activiteiten zoveel mogelijk in andere schoolvakanties dan de zomervakantie.
In totaal worden er in de ZomervakantiePas tussen de 60 en 70 activiteiten aangeboden.
In de korte vakanties zijn dat er tussen de 10-20.