MAKERS VAN DE VAKANTIEPAS

*Vrijwilligers

Elice Nengerman – projectmanager
Kim Koreman – financiële administratie en samenstelling
Ida van Esch – samenstelling en communicatie
Wouter Berkes – webbeheer en ontwikkeling *

Frank van Heck – ondersteuning IT *
Sjoerd Faas – advies *
Gertien van Goudoever – advies*
Kinderen van de VakantiepasDenktank*

Das Glück & Vakantiepassers – Vormgeving / Illustraties VakantiePas 2022
Case Fixed Webdesign – Webdesign WP
Forrust It & Media – Webdesign CRM
Kamp Media Group – DTP, druk en verspreiding

HET BESTUUR

Rob Vergeer – voorzitter *
Jojet de Graaf – secretaris *
Manuela Rotella – penningmeester *
Gijs Diemel – algemeen bestuurslid *

 

Beleidsplan 2021- 2023
Doelstelling Stichting VakantiePas